Poradenství

Informace o pokládce, vzhledu a vlastnostech mozaiky

Mozaiky jsou mimořádně vhodné do všech prostor, kde chceme obkládat nestandartně zakřivené plochy, nebo oživit jednoduchý design základního obkladu či dlažby

Pokládka mozaiky

Řezání mozaiky

Mozaiky dodáváme nalepené na podkladové síti - cca 30 x 30 cm, (přesný formát plata najdete u jednotlivých artiklů), která usnadňuje práci optimální velikostí svého formátu. Dělení plata na menší díly je jednoduché a postačí k tomu hobby nůž nebo nůžky. Při přípravě podkladu je výhodné mít na paměti, že je možné pokládat pouze celé díly mozaiky. Řezání prvků (kostiček) je poměrně náročné a vyžaduje velkou trpělivost. V případě malých formátů ca 2 x 2 cm a menší platí pravidlo, že nelze oddělit část menší než polovina kostičky.K řezání otvorů do skleněných obkladů je nutno použít diamantový vrták do skla, poté odříznutou část odlomit. Ideální je vyříznout otvor vodním paprskem

Lepení mozaiky

Podklad musí být před lepením mozaiky bez zbytků nečistot, suchý, rovný. Pokud pokládáte mozaiku na plochy se zabudovaným podlahovým topením, měl by před lepením mozaiky být podklad dostatečně vyzrálý. Pro lepení mozaiky je ideální použít flexibilní bílé lepidlo určené přímo na mozaiky, jako je např. lepidlo ADESILEX P10 od firmy MAPEI. Bílé lepidlo v mozaice při spárování nezkreslí odstín používané spárovací hmoty. U skleněné mozaiky by také jiné než bílé lepidlo nevhodně ovlivnilo barvu hotového obkladu z mozaiky. Je vždy dobré poradit se o použití správné stavební chemie s odborníkem. Při obkládání zaoblených hran je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě stejnoměrného zaoblení. Mozaiky snadno kopírují nerovnosti a nepříjemně je zvýrazní.

Spárování mozaiky

Správné spárování mozaiky hraje důležitou roli, protože kvalitní spárovací hmota vytváří pevnou kostru a podílí se na trvanlivosti obkladu z mozaiky.

Správnou volbu spárovací hmoty ovlivňuje i prostředí, ve kterém je mozaika umístěna. Koupelny i kuchyně jsou místy, kde často pracujeme s různými agresivními čistícími prostředky, které mohou spáry porušit či znečistit. Z tohoto důvodu je vhodné používat spárovací hmoty se zvýšenou odpudivostí vody, nejlépe epoxidové. Od firmy MAPEI můžeme doporučit spárovací hmoty KERAPOXY nebo KERAPOXY DESIGN, které jsou k dispozici v mnoha odstínech.

Skleněné mozaiky jsou navíc vyrobené z nesavého materiálu, proto je třeba pro spárování skleněné mozaiky použít flexibilní spárovací hmotu. Doporučujeme některou ze spárovacích hmot ULTRACOLOR od firmy MAPEI, které jsou nabízeny v široké barevné škále. Je třeba mít na zřeteli, že výrazné barvy spár zcela mění charakter celého obkladu z mozaiky. Proto doporučujeme používání neutrální bílé, nebo velice světlé spárovací hmoty barevně korespondující s barvou mozaiky.

Při plánování spotřeby spárovací hmoty pro mozaiky je třeba počítat s jednou tak velkým množstvím oproti spárování obkladů klasických velikostí, přesnou spotřebu spárovací hmoty pro Vámi vybranou mozaiku Vám rádi spočítáme.

Dočištění hotového obkladu z mozaiky

Po spárováním epoxidovou spárovací hmotou (např. KERAPOXY od MAPEI), po částečném zatuhnutí spárovaný povrch lehce navlhčete a přebytky hmoty odstraňte čistící drsnou houbou. Následně povrch ploch dočistěte do konečné podoby měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Povrch obkladů nebo dlažeb musí být několikrát řádně umyt čistou vodou. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nezaspárované plochy.

Kerapoxy lze po vytvrzení z povrchu odstranit pouze mechanicky, proto je třeba případné zbytky v předepsaném čase odstranit a povrch řádně dočistit. Pouze v nezbytném případě použijte pro dočištění 10% roztok lihu s vodou. Po vytvrzení lze použít pro dočištění i Pulicol. ( Pozor! , následkem chemické reakce může u světlých odstínů, zejména u bílé barvy dojít u nevyzrálého Kerapoxy k zabarvení povrchu spáry.) K odstranění zbytků lze použít i horkovzdušnou pistoli. ( Pozor! , vlivem vysoké teploty epoxidové hmoty křehnou a ztrácí své původní vlastnosti.)

Spárování spárovací hmotou na cementové bázi (např. ULTRACOLOR od MAPEI) je snažší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha. Pokud se ještě na mozaice objeví zbytky spárovací hmoty, je nutné tento postup opakovat dokud není obklad čistý. V dočištění zbytků po spárování cementovou spárovací hmnotou pomůže přípravek firmy MAPEI - KERANET. Toto nouzové čištění je třeba provést max. do pěti dnů po vyspárování. Po této době je již zaschlá spárovací hmota nečistitelná.

Pokládání a zejména spárování mozaiky je práce pro zkušené profesionály, dobře provedená mozaika však rozsvítí každý prostor a vynaložené finance i námahu bezezbytku zúročí.

Skleněné mozaika

Charakteristika skleněné mozaiky

Technologie výroby skleněné lisované mozaiky spočívá ve vylisování jednotlivých mozaikových kostiček, jejich prolamováním a následném očištění kostiček od zbytkového skla v rotačním bubnu. Skleněná mozaika je typická svojí křehkostí a je nutné s ní zacházet opatrně již při manipulaci. Drobné odštěpky hran nebo rohu mozaiky jsou charakteristické pro tento materiál a dochází k nim již při samotné výrobě.

Některé typy skleněné lisované mozaiky vykazují na svém povrchu poréznost, která je u tohoto materiálu standardní. U těchto typu mozaiky zůstává v malých pórech spárovací hmota i po vymytí, která je v celkové ploše viditelná, obzvláště při použití kontrastní barvy spárovací hmoty než je barva samotné mozaiky.

Barevné odstíny mozaiky mohou být s každou novou výrobní várkou lehce rozdílné. Z toho důvodu nelze zaručit naprostou barevnou identitu dodané mozaiky dle vybraného vzorku, stejně je tomu tak i u pozdějších doobjednávek. Po nalepení mozaiky není možné reklamovat viditelné vady.

Kvalitu mozaiky hlídá výrobce, výrobek musí splňovat všechny normy platné pro uvedený produkt a další parametry udávané výrobci - např. rozsah možných vad mozaiky, tzn. uražené rohy, na platech pootočené kostičky, nerovnost spár, více odstínu v platu - toto jsou však charakteristické vlastnosti mozaiky, pro které je mozaika unikátní a žádaná. Položená mozaika by měla ve výsledném efektu budit dojem plasticity, čehož je dosaženo rozdílným zrcadlením kostiček, skládáním z více odstínu apod. Mozaiky firmy HISBALIT splňují navíc požadavky dle normy ČSN EN 14411, která platí pro keramické obklady a na skleněnou mozaiku se běžně nevztahuje.

Mozaika musí být skladována v suchých, uzavřených a krytých prostorech tak, aby nedošlo k navlhnutí krabic. To by mohlo způsobit odlepení jednotlivých kostek od podkladu.

Údržba a čištění obkladu ze skleněné mozaiky

Pro běžnou údržbu keramických skleněných obkladu a dlažeb doporučujeme použít běžný čisticí prostředek bez agresivních chemikálií k tomu určený. Nedoporučujeme používat vosk, olej, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu fosforečnou či fosforečnatou.

Pro speciální údržbu či prostory s vysokým provozem doporučujeme mírně kyselé čisticí prostředky. Po použití mírně kyselých čisticích prostředků, doporučujeme plochu několikrát řádně omýt čistou vodou. Mokré čištění je možno po 21 dnech od zaspárování obkladu a dlažby.

Skleněná mozaika: ECONOMY, ECONOMY MIX, UNI BARVY

- kromě výše uvedených vlastností skleněné mozaiky může také obsahovat viditelná zrnka písku (světlejší tečky), bublinky na povrchu nebo malé prasklinky a nerovnosti, tato vlastnost je typická pro všechny mozaiky této cenové kategorie a mozaiku těchto sérií tedy nelze pro tuto vlastnost reklamovat.

Skleněná mozaika HISBALIT: UNICOLOR, EASY MIX, NIEBLA, TEXTURAS, URBAN CHIC, STONE a BAZÉNOVÁ

- mozaika může být dodána, v závislosti na možnostech jednotlivých výrobků a kolekcí, buď na papíře, průhledné fólii anebo silikonové HT-K síti.

- určitý počet kostek mozaiky na platu může být pootočený (nalepený nakřivo). Tato vlastnost, pokud počet takových kostek nepřevýší 10% celkového povrchu plata, nemůže být předmětem reklamace. Problém se dá vyřešit vyříznutím kostky z plata a nalepením ve správném úhlu.

- drobné tečky v povrchu mozaiky, vpichy a další odlišnosti jednotlivých kostek patří k typickým vlastnostem skleněné mozaiky a nelze je považovat za vady materiálu.

- vykazuje stejné technické vlastnosti a splňuje normy ČSN EN 14411 stejně jako klasický glazovaný obklad.

- je mrazuvzdorná a vhodná i pro venkovní bazény

Vlastnosti ostatní mozaiky

Čirá skleněná mozaika kolekce CLEAR

- je mozaika s čirého skla podlepená barevnou fólií, tato mozaika má rovné, pravidelné hrany a hladký lesklý povrch

Kamenná mozaika kolekce JUNIOR - skleněná mozaika + lámané kameny s perleťovým efektem + keramické prvky s lisovaným dekorem, síla 8mm

- tato mozaika je vyrobena speciální technologií, která může v některých místech způsobit zdánlivé prasklinky a necelistvosti povrchu, popřípadě se mohou vyskytnout rohy skleněných dílků s nedotaženým barevným podkladem, přírodní kámen může mít nerovné a oštípané hrany. Nejedná se o vady mozaiky, ale o její přirozený vzhled daný postupem výroby, který naopak zvyšuje estetickou hodnotu této mozaiky.

- tuto mozaiku lze čistit pouze neagresivními a neabrazivními čisticími prostředky a vysoušet suchým hadříkem.

- nehodí se do vlhkých prostor jako jsou parní sauny a kabiny, wellness a sprchové kouty.

Kamenná mozaika kolekce: METALLIZZATI, PIETRE, STONE, ACQUE – čirá skleněná mozaika, skleněná mozaika s perleťovým efektem + lámané kameny, síla 8mm

- tato mozaika je vyrobena speciální technologií, která může v některých místech způsobit zdánlivé prasklinky a necelistvosti povrchu, přírodní kámen může mít nerovné a mírně oštípané hrany. Nejedná se o vady mozaiky, ale o její přirozený vzhled daný postupem výroby, který naopak zvyšuje estetickou hodnotu této mozaiky.

- tuto mozaiku lze čistit pouze neagresivními a neabrazivními čisticími prostředky a vysoušet suchým hadříkem.

Keramická mozaika 2,5x2,5 cm, 4,8x4,8 cm a kolečka, oblázky, cihličky a obdélníčky

- vykazuje stejné technické vlastnosti a splňuje normy ČSN EN 14411 stejně jako klasický glazovaný obklad.

- je mrazuvzdorná a vhodná i pro venkovní bazény