Menu Hledat Košík

PORADENSTVÍ

Informace o pokládce, vzhledu a vlastnostech mozaiky

Naše mozaiky nejsou všechny stejné, nemají také stejné technické parametry a ne vždy se hodí do všech prostor. Rádi Vám pomůžeme vybrat vhodnou mozaiku pro Váš projekt. Konzultujte s námi Vaše záměry a společně najdeme to nejlepší řešení. Zavolejte nám: +420 602 433 429 nebo napište e-mail.

Pokládka mozaiky

Pokládání a zejména spárování mozaiky je práce pro zkušené profesionály, dobře provedená mozaika však rozsvítí každý prostor a vynaložené finance i námahu bezezbytku zúročí.

Projděte si informace o pokládce a vlastnostech námi nabízené mozaiky v tomto článku.

Řezání mozaiky

Mozaiky dodáváme nalepené na podkladové síti - cca 30 x 30 cm, (přesný formát plata najdete u jednotlivých artiklů), která usnadňuje práci optimální velikostí svého formátu. Dělení plata na menší díly je jednoduché a postačí k tomu hobby nůž nebo nůžky. Při přípravě podkladu je dobré mít na paměti, že je dobré pokládat pouze celé díly (kostičky) mozaiky. Řezání prvků (kostiček) vyžaduje určitou zručnost, nicméně s použitím úhlové brusky s diamantovým řezným kotoučem je možné. V případě malých formátů ca 2 x 2 cm a menší platí pravidlo, že nelze oddělit část menší než polovina kostičky. K řezání otvorů do skleněných obkladů je nutno použít diamantový vrták do skla, poté odříznutou část odlomit. Ideální je vyříznout otvor vodním paprskem.

Lepení mozaiky

Podklad musí být před lepením mozaiky bez zbytků nečistot, suchý, rovný. Pokud pokládáte mozaiku na plochy se zabudovaným podlahovým topením, měl by před lepením mozaiky být podklad dostatečně vyzrálý. Pro lepení mozaiky je ideální použít flexibilní lepidlo určené přímo na mozaiky. Doporučuje lepidlo, které při spárování nezkreslí odstín používané spárovací hmoty. U skleněné mírně průhledné mozaiky by také jiné, než bílé lepidlo nevhodně ovlivnilo barvu hotového obkladu z mozaiky.

Je vždy dobré poradit se o použití správné stavební chemie s odborníkem.

Při obkládání zaoblených hran je třeba věnovat zvýšenou pozornost přípravě stejnoměrného zaoblení. Mozaiky snadno kopírují nerovnosti a nepříjemně je zvýrazní.

Spárování mozaiky

Správné spárování mozaiky hraje důležitou roli, protože kvalitní spárovací hmota vytváří pevnou kostru a podílí se na trvanlivosti obkladu z mozaiky.

Do kuchyní za pracovní desku, do koupelen, do sprchových koutů a dalších prostor, kde je větší namáhání spáry a riziko jejího znečištění, doporučujeme používat spárovací hmoty se zvýšenou odpudivostí vody, nejlépe epoxidové. Například spárovací hmoty Fugalite Eco od Kerakollu, které jsou k dispozici v mnoha odstínech.

Spárování mozaiky spárovacími hmotami na bázi epoxidu je práce spíše pro zkušeného profesionála. Je nezbytné dodržet technologický postup, ke stažení zde, který je odlišný od práce s běžnou spárovací hmotou. Odstraňování zbytků epoxidu z obkladu, zvláště pokud se nechá zaschnout, je problematické a nese riziko poškození obkladu nevhodnými agresivními čistícími prostředky, viz. odstavec níže.

Do prostor, kde nehrozí silné znečištění spáry, doporučujeme některou ze spárovacích hmot na bázi cementu, např. Fugabella Color minerální spárovací hmoty , které jsou nabízeny v široké barevné škále, jsou levnější a lépe se s nimi pracuje.

Je také třeba mít na zřeteli, že výrazné barvy spár zcela mění charakter celého obkladu z mozaiky. Proto doporučujeme používání neutrální bílé, nebo velice světlé spárovací hmoty barevně korespondující s barvou mozaiky.

Při plánování spotřeby spárovací hmoty pro mozaiky je třeba počítat s výrazně větším množstvím oproti spárování obkladů klasických velikostí, přesnou spotřebu spárovací hmoty pro Vámi vybranou mozaiku Vám rádi spočítáme anebo využije kalkulačku spotřeby Mapei.

Dočištění hotového obkladu z mozaiky

Je nezbytné mozaiku od spárovací hmoty dobře vyčistit dříve než zaschne.
Epoxidová spárovací hmota se čistí okamžitě po spárování, nejprve čistící drsnou houbou, poté měkkou spárovací houbou, namáčenou do vody. Při spárování velkých ploch dbáme na to, aby při čištění spár vodou nedocházelo k namáčení dosud nevyspárované plochy.

Pokud budete používat speciální čistící přípravky na odstranění zbytků epoxidových spárovacích hmot, vždy si pečlivě přečtěte návod výrobce. Nezapomeňte také vždy čistící přípravek nejprve vyzkoušet na malé ploše čištěného povrchu a až poté použít na celý obklad. Výše uvedené agresivní čistící prostředky nejsou vhodné pro mozaiku s perleťovým nebo metalickým povrchem. Výrobce nenese odpovědnost za reklamace způsobené nesprávným použitím speciálních čistících prostředků.

Práce se spárovací hmotou na cementové bázi je snazší, nicméně i zde je nutné čistit obklad ihned po zavadnutí spárovací hmoty mokrou houbou a poté vytřít hadrem do sucha.

Povrch obkladu z mozaiky musí poté být několikrát řádně umyt čistou vodou.

Vlastnosti mozaiky v závislosti na mateiálu a postupu její výroby

Obecná charakteristika

Barevné odstíny mozaiky mohou být s každou novou výrobní várkou lehce rozdílné. Z toho důvodu nelze zaručit naprostou barevnou identitu dodané mozaiky dle vybraného vzorku, stejně je tomu tak i u pozdějších doobjednávek.

Mozaiku zkontrolujte vždy před pokládkou, po nalepení mozaiky není možné reklamovat viditelné vady.

Mozaika musí být skladována v suchých, uzavřených a krytých prostorech tak, aby nedošlo k navlhnutí krabic. To by mohlo způsobit odlepení jednotlivých kostek od podkladu.

Lisovaná skleněná mozaika

Lisovaná skleněná mozaika Hisbalit se vyrábí z tabulového skla, které se drtí na jemný prášek. Poté se promíchá s barevnými pigmenty a vylisuje do potřebných tvarů. Po vypálení v peci při teplotě kolem 1 200°C se mozaika sype do pytlů, ve kterých ji výrobce skladuje. V další fázi výroby se buď míchá do barevných směsí anebo rovnou spojuje pomocí silikonového HT-K pojiva do jednotlivých plat. Podrobně se o její výrobě dočtete zde.

Tato mozaika svými vlastnostmi připomíná keramickou mozaiku, má odolný hladký neporézní povrch velice podobný glazuře.

Kvalitu mozaiky hlídá výrobce, výrobek musí splňovat všechny normy platné pro uvedený produkt a další parametry udávané výrobci - např. rozsah možných vad mozaiky, např. uražené rohy, na platech pootočené kostičky, nerovnost spár. To jsou vlastnosti tohoto typu mozaiky, dané výrobním procesem, které nelze zcela vyeliminovat, ačkoliv se mozaika se během výroby třídí a probíhá přísná kontrola kvality.

U mozaiky s kovovým efektem by hotový obklad měl působit plasticky, čehož je dosaženo rozdílným zrcadlením kostiček, skládáním z více odstínů apod. V tomto případ se nejedná o vadu, ale záměr výrobce, aby obklad z "kovové" mozaiky vypadal přirozeně.

Další vlastnosti mozaiky Unicolor, Niebla, Texturas, Elements, Urban Chic, Stone a bazénová mozaika

  • malý počet kostek mozaiky na platu může být pootočený (nalepený nakřivo). Tato vlastnost, pokud počet takových kostek nepřevýší 10% celkového povrchu plata, nemůže být předmětem reklamace. Problém se dá vyřešit vyříznutím kostky z plata a nalepením ve správném úhlu.
  • vykazuje stejné technické vlastnosti a splňuje normy ČSN EN 14411 stejně jako klasický glazovaný obklad.
  • je plně mrazuvzdorná, odolná náročným klimatickým podmínkám a vhodná i pro venkovní bazény, nebo fasády

Keramická mozaika

  • vykazuje stejné technické vlastnosti a splňuje normy ČSN EN 14411 stejně jako klasický glazovaný obklad.
  • je mrazuvzdorná a vhodná i pro venkovní bazény
  • více se o vlastnostech keramické mozaiky dočtete v tomto článku

Skleněná mozaika "pasta vetro"

Technologie výroby skleněné mozaiky "pasta vetro" spočívá v lisování tekuté skelné pasty na pláty s mozaikovou mřížkou, jejich prolamování a následném očištění kostiček od zbytkového skla v rotačním bubnu. Tato skleněná mozaika je typická svojí křehkostí a je nutné s ní zacházet opatrně již při manipulaci. Drobné odštěpky hran nebo rohu mozaiky jsou charakteristické pro tento materiál a protože k nim dochází již při samotné výrobě, nelze jim zabránit.

Některé skleněné mozaiky typu "pasta vetro" vykazují na svém povrchu poréznost (drobné bublinky), která je u tohoto materiálu standardní. Může se stát, že spárovací hmota zůstane v malých pórech i po vymytí a bude v celkové ploše viditelná, obzvláště při použití kontrastní barvy spárovací hmoty. Proto pro tuto mozaiku vybírejte vždy spárovací hmotu v podobném odstínu.

Mozaika může také obsahovat viditelná zrnka písku (světlejší tečky). Také tato vlastnost je typická pro všechny mozaiky této kategorie a nelze ji tedy pro tuto vlastnost reklamovat.

Kamenná mozaika: Metallizzati, Pietre, Acque

  • tato mozaika je vyrobena speciální technologií, která může v některých místech způsobit zdánlivé prasklinky a necelistvosti povrchu, přírodní kámen může mít nerovné a mírně oštípané hrany. Nejedná se o vady mozaiky, ale o její přirozený vzhled daný vlastnostmi přírodního kamene a postupem výroby, který naopak zvyšuje estetickou hodnotu obkladu.
  • tuto mozaiku lze čistit pouze neagresivními a neabrazivními čisticími prostředky a vysoušet suchým hadříkem.
  • přírodní kámen může být nasákavý a proto se mozaika nemusí vždy hodit pro použití za kuchyňskou linkou.

Údržba a čištění obkladu z mozaiky

Pro běžnou údržbu obkladů z keramické nebo skleněné mozaiky doporučujeme použít běžný čisticí prostředek, bez agresivních chemikálií, k tomu určený. Nedoporučujeme používat vosk, olej, kyselinu fluorovodíkovou, kyselinu fosforečnou či fosforečnatou.

Pro speciální údržbu či prostory s vysokým provozem doporučujeme mírně kyselé čisticí prostředky. Po použití mírně kyselých čisticích prostředků je dobré plochu několikrát řádně omýt čistou vodou. Mokré čištění je možno po 21 dnech od zaspárování obkladu a dlažby.

Newsletter

Nenechte si ujít každý měsíc náš newsletter a mějte přehled nejen o tom, co zde píšeme, ale i dalších zajímavých novinkách a akcích.Hledáte podobný materiál?


Líbí se Vám článek?


Podívejte se na další články

Zobrazit produkty